זכירת פרטי כניסה
התחברות
להתנסות חינם
להתנסות חינם
התחברות
מסכים/ה לתנאי השימוש
שליחה
שליחה
משתמש: שיתוף שלום אורח
לדף הבית
למנוי ניסיון חינם
עולם העבודה לחשב שכר
חיפוש חיפוש מתקדם
פניה למחלקה המקצועיתהמאגר האישי
המחלקה המקצועית שלום
המחלקה המקצועית עומדת לרשותך באופן זמין על-מנת לסייע לך בקבלת מענה עדכני ומקצועי במגוון הסוגיות בתחום יחסי עבודה ושכר. המחלקה המקצועית פועלת לשרותך בימים א-ה בשעות 8:30-16:30. יינתן מענה כללי בדרך של הפניה למאגרי המידע, לפסיקה ולחקיקה ולא תינתנה תשובות לשאלות המתייחסות לסיטואציות קונקרטיות.
 זכירת פרטי פונה
שלח
תנאי שימוש
'אוטוריטה בעולם העבודה' (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנטי המציג מידע משפטי וכללי ויישומי תוכנה. האתר מופעל באמצעות חברת "אוטוריטה מידע וכלים למנהלים בע"מ'', (להלן: "המערכת"). כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המערכת או מי מטעמה. בכל מקרה של סתירה ו / או אי-התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא בנוגע לאתר, תגברנה הוראות מסמך זה. בכל מקום במסמך זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
תוכן ואחריות
המערכת לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש ו / או באחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד. המערכת אינה אחראית לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו במידע המוצג באתר וכל השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע. בכל שימוש באתר יש לשים לב למועד עדכון החומר המצוין בו. במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע. המערכת אינה אחראית לכל נזק ו / או אובדן (כולל צד ג') כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות במקרים של טעויות ו / או שגיאות במידע המוצג באתר ו / או נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי התוכנה. השימוש במידע וביישומי התוכנה המצויים באתר זה, אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו / או טיפול משפטי.
זכויות יוצרים ושימוש
זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות למערכת. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר או שירות ו / או פלטפורמה אחרת כלשהי, בלא קבלת הסכמת המערכת מראש ובכתב. דמי השימוש הנגבים על ידי המערכת מהווים תשלום בגין הרשאת הכניסה לאתר בלבד.
הגנת פרטיות
המערכת מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותה, ולא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי שלא בהסכמתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. המערכת תהיה פטורה מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים ו / או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת. המערכת רשאית לשלוח אל הלקוח מידע מקצועי ו / או הודעות פרסומיות מעת לעת ובאמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.
קישורים ופרסומים
המערכת אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד. אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים באתר, והם באחריות המפרסמים בלבד.
אחר
תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.6.14 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על-ידי המערכת.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין.
אנא בחר /י את הדרך הנוחה ביותר עבורך על-מנת שנוכל ליצור איתך קשר בקלות וביעילות:
* חובה
שליחה
ניתן ליצור איתנו קשר גם בטל' 03-5383233. שעות הפעילות הינן בימים א-ה בין השעות 08:30-16:30.
חדשות
09/01/2022 המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 2.1.2022 הודעה, לאור הארכת תוקפה של הוראת השעה, כי ימשיך לשלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים ששהו בבידוד עד ליום 28.2.2022, וזאת בעקבות התגברות מגפת הקורונה. 09/01/2022 עודכנו טבלאות ריבית לפי חוק פסיקת ריבית.
עודכנה טבלת מע"מ- סכומים.
04/01/2022 עובד העובד בשתי משרות ובשני מקומות עבודה נפרדים, זכאי לקבל מכל אחד ממעסיקיו, בנפרד, את החזר הוצאות הנסיעה 02/01/2022 המבחן המכריע לצורך תחולתו של צו הרחבה נוגע לבחינת עיקר פעילותו של המעסיק 21/12/2021 חישוב תמורת הודעה מוקדמת לעובד ששכרו מורכב משכר יסוד ועמלות מכירה הנו לפי שכר הבסיס וכן ממוצע של עמלות המכירה בשנים עשר החודשים האחרונים לעבודתו 20/12/2021 הדפסת חישוב מס שבח שופרה, ותצא מעתה על הטופס המקורי של רשות המיסים 19/12/2021 פגיעה נפשית בעבודה תוכר כפגיעה בעבודה כאשר אירועים שהתרחשו בעבודה גרמו לעובד ללחץ נפשי בלתי רגיל 05/12/2021 בית הדין קיבל את פיטוריה של עובדת לאחר ששוכנע כי ויתרה על זכות השימוע.
אין מניעה לפרוס תשלום מענק שנתי לרבות משכורת 13 ולשלמו מדי חודש בחודשו, כאשר על המעסיק הנטל לשכנע שאכן מדובר במענק שנתי אמיתי שאין לראות בו חלק מהשכר הקובע לפיצויים
28/11/2021 בהמשך לתיקון חוק מיסוי מקרקעין, עודכנו מדרגות מס רכישה ברכישת דירה שאינה דירה יחידה 14/11/2021 רשות המסים פרסמה ביום 9.11.2021 חוזר ובו הבהרות לעניין הפקדות לקופת גמל בתקופת שמירת הריון ולידה 11/11/2021 עבור שעות עבודה במנוחה השבועית, יהיה העובד זכאי לגמול עבודה בשעות נוספות וזאת- בנוסף על הגמול שלו הוא זכאי בגין עבודה במנוחה השבועית 09/11/2021 יש לשלם פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת לפי שכר "ברוטו" גם אם הוסכם שהעובד יקבל תשלום שכר "נטו" 07/11/2021 בית הדין קיבל את פיטוריו של עובד למרות שפוטר באמצעות מסרון, לאחר שהמעסיקה לא הצליחה להוכיח כי נעשה הליך שימוע כדין 24/10/2021 חל איסור לפי חוק להעסיק עובדת בתקופת חופשת הלידה וההורות אלא בהתקיים התנאים הקבועים בחוק 17/10/2021 מקובל הוא ונפוץ ביותר כי בהעסקת עובד סיעודי ניתן שיהיו מעסיקים במשותף כאשר כל מעסיק משלם את זכויות העובד בהתאם להיקף המשרה לפיו הוא משלם לעובד את שכרו 13/10/2021 טבלת עלות אחזקת רכב לק"מ עודכנה לרבעון הרביעי של שנת 2021 26/08/2021 יחסי עבודה אינם מתקיימים במקרה בו בחרו הצדדים להתקשר ביחסי מזמין-קבלן עצמאי מאחר ולתובע היה עסק משלו ולא מתקיימים הפן החיובי והשלילי של מבחן ההשתלבות 24/08/2021 זכותו של עובד לצאת לחופשה, על-פי בחירתו, ביום פתיחת שנת הלימודים, הינה על-חשבון ימי חופשתו השנתית הצבורה ולא בנוסף לימים אלה ובתנאי שהודיע למעסיקו על כך 30 ימים מראש 22/08/2021 ביום 18.8.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות לעניין תשלום דמי בידוד עבור עובדים שנכנסו לבידוד עד ליום 31.10.2021. 05/07/2021 על פי פרסום רשות המסים עודכנה טבלת הסכומים לפי חוק מע"מ ולתקנות 01/07/2021 בעת חילופי מעסיקים יתרת ימי המחלה שצברו העובדים בתקופת עבודתם אצל המעסיק הראשון עוברת למעסיק השני 27/06/2021 במקרה של אירוע תקיפה במקום העבודה המבחן העיקרי הוא מידת הזיקה שבין האירוע לעבודה 15/06/2021 ביום 15.6.2021 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א-2021, הקובעות את התנאים לפיצוי מעסיקים ששילמו שכר לעובדיהם, שנעדרו מהעבודה עקב המצב הביטחוני בתקופה שמיום 10 במאי 2021 ועד ליום 21 במאי 2021, על פי ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. 15/06/2021 עובד המתפטר עקב מעבר מקום מגורים והתפטרותו מזכה בתשלום פיצויי פיטורים בהתקיים התנאים הקבועים בחוק פיצויי פיטורים ותקנותיו חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 13/06/2021 לצורך חלות סעיף 6 לחוק אין חובה בהמצאת אישור רופא תעסוקתי ודי כי העובד יוכיח את מצב בריאותו בדרך אחרת 09/06/2021 רשות המסים בישראל פרסמה ביום 9.6.2021 הודעה לפיה בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת את מתווה הפיצויים לעסקים נערכת הרשות לפרסם הנחיות וטפסים של הפיצויים עבור נזקים עקיפים שנגרמו במבצע "שומר החומות" וזאת לאחר פרסום התקנות ברשומות. 08/04/2021 טבלאות ריבית פסיקה וריבית הוצאה לפועל עודכנו לרבעון השני של 2021 25/02/2021 מס הכנסה פרסם ביום 23.2.2021 הודעה בדבר הקלה משמעותית בהליך אישור הזכאות להטבות במס של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. 23/02/2021 עובד, שהתקיימו בינו לבין מעסיקו יחסי עבודה במשך 12 חודשים במהלכם נעדר מעבודתו בשל חופשה ללא תשלום, לא יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה ממעסיקו

21/02/2021 זמן הנסיעה לעבודה, שהתארך לנוכח איסוף העובד עובדים אחרים, אינו עולה כדי זמן עבודה המזכה בשכר, מאחר והנסיעה הקבוצתית נבעה אך ורק מבחירה של העובדים, ללא כל מעורבות של המעסיקה, שאף שילמה לכל העובדים דמי נסיעות כחוק 27/01/2021 טבלת עלות אחזקת רכב לק"מ עודכנה לרבעון הראשון של שנת 2021 10/12/2020 זכות היתר-הניהולית של המעסיק אינה זכות מוחלטת והיא כפופה לחובות המעסיק לנהוג בתום לב, בסבירות ובמידתיות למול זכויות העובד, כגון הזכות לפרטיות 07/12/2020 בהמשך להחלטת הכנסת ולהודעת רשות המיסים בענין תיקון סעיף 11 לפקודת מס הכנסה - הטבות מס בישובים, עודכנו הטבלאות בהתאם 03/12/2020 עובד שייעדר מהעבודה בימי חג החנוכה או בחלק מהם אינו זכאי, על-פי החוק, לתשלום מאת המעסיק, בנוסף לימי החופשה שנצברו לזכותו 01/12/2020 תשלומים עבור ימי אבל ודמי חגים מהווים שכר עבודה לכל דבר ועניין ויש להפריש בגינם לקופת פנסיה 29/11/2020 משלוח מכתב מרופא תעסוקה ללא כל בקשה להתפטר בדין מפוטר אינו מלמד על כוונה להתפטר 26/11/2020 בונוס הניתן לעובד פעם או מספר פעמים בשנה, כמו גם בונוס המותנה בתנאי לא מהווה שכר עבודה, שיש להפריש בגינו לפנסיה, בשונה מ"בונוס" הניתן לעובד מדי חודש ללא תנאי ומהווה שכר עבודה שיש להפריש בגינו לקופת הפנסיה 22/11/2020 חובת המעסיק לפנות לקבלת היתר לפיטורי עובדת בהריון קמה גם כאשר עובדת פוטרה מעבודתה טרם היותה בהריון אך הייתה בהריון בעת סיום יחסי העבודה 29/10/2020 התאחדות התעשיינים בישראל פרסמה ביום 29.10.2020 הודעה לפיה אין הסדר תשלום לעובדים בגין בידוד. החל מיום 29.10.2020 היעדרויות מחמת בידוד אינן חייבות בתשלום לאור ביטול תעודת המחלה הגורפת שתוקפה הוארך כאמור עד ליום 28.10.2020, כל עוד לא תפורסם חקיקה המסדירה את הנושא
מסמכים נצפים
עבודת לילה ברציפות - שעות נוספות - הרעה מוחשית בתנאי העבודה
קיצור שבוע העבודה ל43 שעות- 1.7.2000
התעמרות בעובדים במקום העבודה
תקנות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה - תו ירוק לעובדים
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק - ינואר 2008
אי מסירת הודעה לעובד על תנאי עבודתו - פיצויי פיטורים ודמי הבראה לעובד שעבד פחות משנה אחת - פס"ד
הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני מיום 1.7.2016 - הסכם קיבוצי חדש מתוקן
הגדלת החזר דמי הפגיעה ע"י המעבידים והנחה בדמי הביטוח בענף נפגעי עבודה למפעלים גדולים
ימי בחירה
העלאת שכר המינימום החל מאפריל 2015 - תיקון חוק שכר מינימום
הגדלת התשלום בגין עבודה ביום המנוחה השבועית - הצעה לתיקון חוק שעות עבודה ומנוחה
בטיחות ובריאות תעסוקתית - אתר חדש
מאמרים מקצועיים
16/03/2017
למי שייכים הרווחים שנצברו בקופת הפיצויים
עמי פרנקל, לירון בק עו"ד
01/05/2016
תובענה ייצוגית בדיני עבודה
פרופ' הדרה בר-מור פרופסור חבר מכללה אקדמית נתניה
01/04/2016
זכות השימוע (הטיעון) במגזר הפרטי
עו"ד מיכל שמיר
01/03/2016
זכות הקניין והגבלת חופש העיסוק – מתי תותר הגבלת חופש העיסוק של עובד ?
עו"ד יאיר דוד
01/02/2016
חשיבה מחדש על יחסי עובד מעסיק בקיבוץ המתחדש ובכלל
דר' שלומית יניסקי רביד, עו"ד
01/01/2016
זכויות עובדים בחברות בקשיים
ד"ר מיכל הורוביץ מרצה בבית ספר למשפטים מכללה אקדמית נתניה
15/02/2015
העובד חלש והמעביד חזק? היפוך כוחות בחברות סטארט-אפ
יעל קרמר עו"ד
15/02/2015
היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות
רמי אריה עו"ד ורו"ח
15/02/2015
התקבלה טענת התיישנות ובוטלה שומת המס
רמי אריה עו"ד ורו"ח
18/01/2015
תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
חן בכר, נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
חוק עבודת נשים או חוק עבדות מעסיקים?
נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
רשתות חברתיות – אזור הדמדומים של חופש הביטוי, גם במקום העבודה
עודד ערמוני עו"ד
01/09/2014
שעות עודפות או שינוי בחלקיות המשרה – מורה נבוכים או שמא נותרנו נבוכים?
עודד ערמוני עו"ד
02/09/2008
משיכת כספי פיצויים מקופת גמל ע"י מעביד
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
24/03/2008
עובד ומעביד הזהרו! הטבות מס שלא כדין לפניכם
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
12/02/2008
המהפך הפנסיוני 2008 - תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח - 2008
עופר קנטור יועץ חשבות שכר
31/03/2005
העלאת שווי השימוש על רכב צמוד - מרץ 2005
לוי שרגאי
28/07/2004
זכויות חברתיות - כלכליות בשיח החוקתי החדש: מזכויות חברתיות למימד החברתי של זכויות האדם
גיא מונדלק ד"ר, מרצה בפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
שנתון משפט העבודה 65,5
02/04/2004
מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
שנתון משפט העבודה ז 153 עבודה חברה ומשפט
01/04/2004
איפיון ההסדרה המשפטית לגבי פיטורי עובד - מברירת מחדל חוזית להסדרה קוגנטית, ומה שביניהם
גיא מונדלק מרצה, הפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
עיוני משפט כב (3), 819
01/04/2004
מיקור חוץ (outsourcing) 'מתמקרים' החוצה : העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, פרשנות אחרת, המרת העסקה הפורמלית בעסקה האותנטית
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
שנתון משפט העבודה ז, 5 עבודה, חברה ומשפט
28/10/2003
שביתה מעין פוליטית, הוראה מעין פוליטית:הרהורים על הבחנות משפטיות והוראתן
גיא מונדלק מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
עיוני משפט כ"ה, 343
26/10/2003
הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעביד
מ' גולדברג נשיא בית הדין הארצי לעבודה (בדימוס)
22/09/2003
עבודה במנוחה שבועית
יצחק אליאסוף שופט סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
זכות היסוד לחופש התארגנות: הלגיטימיות של מימון תקציב ארגון העובדים מדמי טיפול המתקבלים מעובדים שאינם נמנים על חבריו
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מה נותר ממשפט העבודה המגן?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מורה דרך למעסיק המעוניין להזמין ספק שירות
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
לא ניתן לכפות על עובד לעבור בדיקת פוליגרף
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
ויתור, פשרה ועיסקת חבילה ומה שביניהם/ מחילה על זכויות בסיסיות בסיום העבודה
פינברג נחום, שליט קרן עו"ד, משרד עו"ד נ.פינברג ושו"ת
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
22/09/2003
היקף תחולת משפט העבודה - מכפיפות לתכלית
סטיב אדלר שופט נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
טפסים שימושיים
הסכם עבודה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161 משולב עם 161א)
כתב הודאה לסילוק
כרטיס עובד (טופס 101)
טופס בקשה לחופשה
הודעה על תנאי עבודה - טופס 1: הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה
אישור על תקופת העסקה
נספח - היקף משרה ושכר
דו"ח נסיעה לחו"ל - פרוט הוצאות
הסכם עבודה לתקופה קצובה
פרוטוקול שיחת שימוע לפיטורים
טופס מתן טיפול לנפגע עבודה (טופס 250)
שערים ומדדים
נכון ליום: 25/01/2022
שער יציג דולר 3.183 +0.5%
שער יציג אירו 3.589 +0.1%
מדד מחירים לצרכן 102.600 +0.30%
ריבית פריים 1.60% -0.2%
  • חיתוך לפי חודש אחרון
    חיתוך לפי חודש אחרון
    חיתוך לפי רבעון אחרון
    חיתוך לפי חצי שנה אחרונה
  • חיפוש
/
 כרך-  חלק-  עמוד- 
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 מ-   עד- 
חיפוש ניקוי מסך

תודה שנרשמת להטבת 2 מאמרים נוספים, הנה כמה נושאים שעשויים לעניין אותך במיוחד:
הבנתי