זכירת פרטי כניסה
התחברות
להתנסות חינם
להתנסות חינם
התחברות
מסכים/ה לתנאי השימוש
שליחה
שליחה
משתמש: שיתוף שלום אורח
לדף הבית
למנוי ניסיון חינם
עולם העבודה לחשב שכר
חיפוש חיפוש מתקדם
פניה למחלקה המקצועיתהמאגר האישי
המחלקה המקצועית שלום
המחלקה המקצועית עומדת לרשותך באופן זמין על-מנת לסייע לך בקבלת מענה עדכני ומקצועי במגוון הסוגיות בתחום יחסי עבודה ושכר. המחלקה המקצועית פועלת לשרותך בימים א-ה בשעות 8:30-16:30. יינתן מענה כללי בדרך של הפניה למאגרי המידע, לפסיקה ולחקיקה ולא תינתנה תשובות לשאלות המתייחסות לסיטואציות קונקרטיות.
 זכירת פרטי פונה
שלח
תנאי שימוש
'אוטוריטה בעולם העבודה' (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנטי המציג מידע משפטי וכללי ויישומי תוכנה. האתר מופעל באמצעות חברת "אוטוריטה מידע וכלים למנהלים בע"מ'', (להלן: "המערכת"). כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המערכת או מי מטעמה. בכל מקרה של סתירה ו / או אי-התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא בנוגע לאתר, תגברנה הוראות מסמך זה. בכל מקום במסמך זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
תוכן ואחריות
המערכת לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש ו / או באחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד. המערכת אינה אחראית לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו במידע המוצג באתר וכל השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע. בכל שימוש באתר יש לשים לב למועד עדכון החומר המצוין בו. במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע. המערכת אינה אחראית לכל נזק ו / או אובדן (כולל צד ג') כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות במקרים של טעויות ו / או שגיאות במידע המוצג באתר ו / או נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי התוכנה. השימוש במידע וביישומי התוכנה המצויים באתר זה, אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו / או טיפול משפטי.
זכויות יוצרים ושימוש
זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות למערכת. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר או שירות ו / או פלטפורמה אחרת כלשהי, בלא קבלת הסכמת המערכת מראש ובכתב. דמי השימוש הנגבים על ידי המערכת מהווים תשלום בגין הרשאת הכניסה לאתר בלבד.
הגנת פרטיות
המערכת מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותה, ולא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי שלא בהסכמתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. המערכת תהיה פטורה מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים ו / או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת. המערכת רשאית לשלוח אל הלקוח מידע מקצועי ו / או הודעות פרסומיות מעת לעת ובאמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.
קישורים ופרסומים
המערכת אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד. אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים באתר, והם באחריות המפרסמים בלבד.
אחר
תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.6.14 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על-ידי המערכת.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין.
אנא בחר /י את הדרך הנוחה ביותר עבורך על-מנת שנוכל ליצור איתך קשר בקלות וביעילות:
* חובה
שליחה
ניתן ליצור איתנו קשר גם בטל' 03-5383233. שעות הפעילות הינן בימים א-ה בין השעות 08:30-16:30.
מה שחם עכשיו
עוד חיפושים פופולריים
חדשות
27/05/2024 עובד פוצה בשל פגמים שנפלו בזימון לשימוע מהם השתמע כי המעסיק חרץ את דינו באשר להמשך העסקתו במקום העבודה 27/05/2024 מעסיק אינו מחויב לפי חוק למסור לעובדיו "דוחות נוכחות". חיוב כאמור עשוי לקום במקרה של מחלוקת בין הצדדים - בית הדין לעבודה רשאי לחייב את המעסיק למסור לעובד את "דוחות הנוכחות", ובמקרה כאמור יהיה על המעסיק לפעול בהתאם להחלטת בית הדין 12/05/2024 לא ניתן לקבוע באופן גורף כי עמלת מכירה היא חלק מ"השכר הרגיל" לצורך חישוב הזכאות לתשלום עבור עבודה בשעות נוספות ויש לבחון כל מקרה לגופו 12/05/2024 כל עוד עובד לא מסכים לעבוד ביום העצמאות שהינו "יום שבתון" ודינו כדין כל "יום מנוחה" אחר בו זכותו של עובד לשבות מעבודתו, לא רשאי המעסיק לכפות התייצבות לעבודה באותו היום 01/05/2024 תשר הנו הכנסת עבודה של עובד בין אם עבר בספרי המסעדה ובין אם לאו ויש להפריש בגינו לפנסיה ולקחתו בחשבון לצורך חישוב כל הזכויות 01/05/2024 נטל הבאת הראיות הראשוני מוטל על הטוען לאפליה, ומשהוכח לכאורה שוני בתנאי העבודה, עובר הנטל לפתחו של המעסיק להוכיח כי סיבת השוני עניינית 05/03/2024 חוק עבודת נשים אוסר על מעסיק להעסיק עובדת שילדה בתקופת הלידה וההורות וכן בתקופת הארכתה בשל אשפוז או לידת יותר מילד אחד 22/02/2024 על-פי צו ההרחבה הפנסיוני הכללי במשק והפסיקה, כאשר חל על עובד הסדר פנסיוני אחר יש לבחור בהסכם המיטיב עם העובד 25/01/2024 מעסיק שמעסיק עובד שהפך ל"אדם עם מוגבלות" חלה חובה מוגברת לבצע התאמות ושינויים על-מנת לאפשר את השתלבותו המלאה והשוויונית במקום העבודה 11/01/2024 אין בהודעות ווטסאפ ספורות בשעות שאינן שעות עבודה מוגדרות כדי לזכות עובד בתשלום עבור שעות נוספות 11/01/2024 מעסיק ש"השאיל" עובד למקום עבודה אחר, ממשיך להיות מעסיקו, והוא זה שיהיה חייב בקרות תאונת עבודה לעובד ה"מושאל" בהחזר התשלום עבור שנים עשר הימים הראשונים למוסד לביטוח לאומי 11/01/2024 דמי פגיעה המשולמים לעובד על-ידי מעסיקו מכוח תקנה 22 באיחור אינם מחויבים בפיצוי הלנת שכר 12/10/2023 עובד, שנותן הסכמתו לשינוי בתנאי העבודה, אף אם פירוש הדבר כי יורעו תנאי עבודתו, אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים ממעסיקו במידה ויחליט להתפטר 08/10/2023 תאונה בדרך חזרה מערב גיבוש הוכרה כתאונת עבודה משהוכחה זיקה בין האירוע למסגרת העבודה 21/09/2023 במקרה בו עובד נדרש לאסוף בדרכו לעבודה עובדים נוספים ולהחזירם בתום יום העבודה לביתם ייחשב זמן הנסיעה כזמן עבודה 27/08/2023 על מעסיק שלא ניהל רישום שוטף של שעות העבודה מוטלת חובת ההוכחה כי העובד לא עמד לרשות העבודה אך אין בכך כדי לפטור את העובד מהצגת גרסה בנוגע לשעות העבודה הנוספות שבהן לטענתו עבד ולא שולם לו בעדן שכר 23/07/2023 רשימת לקוחות הנה סוד מסחרי המהווה חלק מקניין המעסיק רק בנסיבות בהן יוכח כי דרוש מאמץ מיוחד להשיגה 20/07/2023 רשות המסים פרסמה ביום 16.7.2023 הודעה בדבר פתיחת האפשרות להגיש תביעה מקוונת לפיצויים לעסקים בדרום עבור נזק עקיף שנגרם כתוצאה ממבצע "מגן וחץ". הגשת התביעות תתאפשר עד ליום 15.10.2023 18/07/2023 עובד שהתפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים 16/07/2023 זכותה של עובדת שחוזרת לעבודתה לאחר תום חופשת הלידה - לעבוד שעה אחת פחות ביום, במשך ארבעה חודשים, כאמור, ולקבל את שכרה המלא עבור עבודה בהיקף משרה מלאה או בהיקף משרה שהיקפה 174 שעות לפחות 04/07/2023 חלה חובת הפקדה לפנסיה ללא מגבלת גיל לעובד שהגיע לגיל פרישה אך לא פרש אלא ממשיך בעבודתו אצל המעסיק 02/07/2023 עריכת שימוע כהלכתו נועדה כדי להבטיח את מימוש זכותו של עובד שהמשך עבודתו נשקל להליך הוגן כך שהטענות המופנות כלפיו תפורטנה בפניו מבעוד מועד 29/06/2023 ביום 29.6.2023 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"ג-2023, הקובעות את התנאים לפיצוי מעסיקים ששילמו שכר לעובדיהם, שנעדרו מהעבודה עקב המצב הביטחוני בתקופה שמיום 9 במאי 2023 ועד ליום 15 במאי 2023 27/06/2023 רשות המסים בישראל פרסמה ביום 28.6.2023 חוזר בדבר דחיית כניסתו לתוקף של טופס 161 החדש.
החובה להודיע על פרישה מעבודה תהא באמצעות הטופס החדש החל מיום 1.11.2023 וזאת ביחס לאירועי פרישה החלים ממועד זה ואילך. חובה כאמור תחול גם ביחס לאירועי פרישה שהתרחשו לפני המועד, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיק ממועד התחולה ואילך
26/06/2023 עובד שפוטר בתקופת היעדרותו מעבודה עקב תאונת עבודה זכאי לתשלום תמורת הודעה מוקדמת בגובה משכורתו החודשית המלאה 25/06/2023 על מעסיק אשר מופנית אליו בקשה של עובד להמשיך ולעבוד לאחר גיל פרישה לשקול את בקשתו בכובד-ראש ובאופן עניני 01/06/2023 בתקופה בה עובד נעדר מעבודתו בשל מצבו הבריאותי ללא תשלום, מאחר ומיצה את ימי המחלה הצבורים שעמדו לזכותו כך שהוא אינו זכאי לתשלום דמי מחלה ממעסיקו ("מחלה ללא תשלום"), אין המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי
מסמכים נצפים
הגדלת התשלום בגין עבודה ביום המנוחה השבועית - הצעה לתיקון חוק שעות עבודה ומנוחה
עידכון שכר המינימום השעתי לאור צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה ל - 42 שעות - הנחיית אכיפה של משרד העבודה
היעדרות מהעבודה ביום הזכרון - יום חופשה
עבודה בחג ותשלום בגינה
פיקדון עובדים זרים - תיקון התקנות והחלתן על עובדים במיזם תשתיות חיוני
צו הרחבה בענף התעשייה-מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה
האם קמה זכאות לתשלום זכויות על בסיס הטיפים או בעבור שכר המינימום בלבד - פסק דין
חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
העסקת בני נוער בשעות הלילה - תיקון חוק עבודת נוער
היעדרות מהעבודה ביום השואה - יום חופשה
העסקת בני נוער - 2024
תשלום שכר בגין יום התייצבות של נער עובד בלשכת גיוס
מאמרים מקצועיים
16/03/2017
למי שייכים הרווחים שנצברו בקופת הפיצויים
עמי פרנקל, לירון בק עו"ד
01/05/2016
תובענה ייצוגית בדיני עבודה
פרופ' הדרה בר-מור פרופסור חבר מכללה אקדמית נתניה
01/04/2016
זכות השימוע (הטיעון) במגזר הפרטי
עו"ד מיכל שמיר
01/03/2016
זכות הקניין והגבלת חופש העיסוק – מתי תותר הגבלת חופש העיסוק של עובד ?
עו"ד יאיר דוד
01/02/2016
חשיבה מחדש על יחסי עובד מעסיק בקיבוץ המתחדש ובכלל
דר' שלומית יניסקי רביד, עו"ד
01/01/2016
זכויות עובדים בחברות בקשיים
ד"ר מיכל הורוביץ מרצה בבית ספר למשפטים מכללה אקדמית נתניה
15/02/2015
העובד חלש והמעביד חזק? היפוך כוחות בחברות סטארט-אפ
יעל קרמר עו"ד
15/02/2015
היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות
רמי אריה עו"ד ורו"ח
15/02/2015
התקבלה טענת התיישנות ובוטלה שומת המס
רמי אריה עו"ד ורו"ח
18/01/2015
תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
חן בכר, נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
חוק עבודת נשים או חוק עבדות מעסיקים?
נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
רשתות חברתיות – אזור הדמדומים של חופש הביטוי, גם במקום העבודה
עודד ערמוני עו"ד
01/09/2014
שעות עודפות או שינוי בחלקיות המשרה – מורה נבוכים או שמא נותרנו נבוכים?
עודד ערמוני עו"ד
02/09/2008
משיכת כספי פיצויים מקופת גמל ע"י מעביד
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
24/03/2008
עובד ומעביד הזהרו! הטבות מס שלא כדין לפניכם
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
12/02/2008
המהפך הפנסיוני 2008 - תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח - 2008
עופר קנטור יועץ חשבות שכר
31/03/2005
העלאת שווי השימוש על רכב צמוד - מרץ 2005
לוי שרגאי
28/07/2004
זכויות חברתיות - כלכליות בשיח החוקתי החדש: מזכויות חברתיות למימד החברתי של זכויות האדם
גיא מונדלק ד"ר, מרצה בפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
שנתון משפט העבודה 65,5
02/04/2004
מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
שנתון משפט העבודה ז 153 עבודה חברה ומשפט
01/04/2004
איפיון ההסדרה המשפטית לגבי פיטורי עובד - מברירת מחדל חוזית להסדרה קוגנטית, ומה שביניהם
גיא מונדלק מרצה, הפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
עיוני משפט כב (3), 819
01/04/2004
מיקור חוץ (outsourcing) 'מתמקרים' החוצה : העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, פרשנות אחרת, המרת העסקה הפורמלית בעסקה האותנטית
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
שנתון משפט העבודה ז, 5 עבודה, חברה ומשפט
28/10/2003
שביתה מעין פוליטית, הוראה מעין פוליטית:הרהורים על הבחנות משפטיות והוראתן
גיא מונדלק מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
עיוני משפט כ"ה, 343
26/10/2003
הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעביד
מ' גולדברג נשיא בית הדין הארצי לעבודה (בדימוס)
22/09/2003
עבודה במנוחה שבועית
יצחק אליאסוף שופט סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
זכות היסוד לחופש התארגנות: הלגיטימיות של מימון תקציב ארגון העובדים מדמי טיפול המתקבלים מעובדים שאינם נמנים על חבריו
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מה נותר ממשפט העבודה המגן?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מורה דרך למעסיק המעוניין להזמין ספק שירות
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
לא ניתן לכפות על עובד לעבור בדיקת פוליגרף
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
ויתור, פשרה ועיסקת חבילה ומה שביניהם/ מחילה על זכויות בסיסיות בסיום העבודה
פינברג נחום, שליט קרן עו"ד, משרד עו"ד נ.פינברג ושו"ת
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
22/09/2003
היקף תחולת משפט העבודה - מכפיפות לתכלית
סטיב אדלר שופט נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
טפסים שימושיים
הסכם עבודה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161 משולב עם 161א)
כתב הודאה לסילוק
כרטיס עובד (טופס 101)
טופס בקשה לחופשה
הודעה על תנאי עבודה - טופס 1: הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה
אישור על תקופת העסקה
נספח - היקף משרה ושכר
דו"ח נסיעה לחו"ל - פרוט הוצאות
הסכם עבודה לתקופה קצובה
פרוטוקול שיחת שימוע לפיטורים
טופס מתן טיפול לנפגע עבודה (טופס 250)
שערים ומדדים
נכון ליום: 21/06/2024
שער יציג דולר 3.739 +0.5%
שער יציג אירו 3.998 +0.2%
מדד מחירים לצרכן 107.100 +0.20%
ריבית פריים 6.00% -0.3%
  • חיתוך לפי חודש אחרון
    חיתוך לפי חודש אחרון
    חיתוך לפי רבעון אחרון
    חיתוך לפי חצי שנה אחרונה
  • חיפוש
/
 כרך-  חלק-  עמוד- 
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 מ-   עד- 
חיפוש ניקוי מסך
-1,9,1078,36,363,856,1018,223,56,57,61,1022,205,235,1,346,19,883,25,12,28,29,30,885,84,105,131,136,145,856,160,162,171,167,1018,177,181,190,1079,202,196,203,206,224,1027,242,1023,246,248,886,4,14,1032,353,52,76,81,84,85,86,87,103,105,874,106,256,108,109,110,112,113,127,873,128,129,130,131,134,1076,156,891,175,178,1079,214,1027,242,32,1078,38,46,47,56,57,79,80,94,118,860,859,367,143,145,146,373,363,157,159,177,879,195,196,205,211,1027,867,666,28,29,1078,364,52,59,65,88,84,92,89,91,90,103,352,163,891,184,888,236,241,10,11,18,26,1078,1073,47,885,56,57,60,1022,69,372,94,105,111,118,860,859,120,133,135,146,373,1065,856,162,165,166,167,168,170,171,177,879,196,200,206,211,213,243,1023,250,889,20,35,1025,41,45,44,62,71,93,95,101,104,105,874,114,367,119,120,344,895,1076,143,152,856,155,362,880,162,171,177,181,196,209,216,894,219,220,222,224,1027,1023,247,251,876,1078,38,364,54,61,351,68,70,76,99,110,1021,860,859,134,143,145,363,856,161,1018,175,176,178,1079,212,214,237,238,239,240,867,666,889,19,1078,34,42,49,51,57,61,64,65,66,83,93,97,105,874,114,121,124,1076,363,149,856,156,157,158,159,171,891,173,176,177,179,180,182,183,184,185,888,1074,1071,186,347,188,196,211,893,235,248,4,16,1078,367,124,177,189,1075,196,199,202,208,1030,7,376,13,15,20,22,31,1078,33,41,43,48,49,62,63,77,98,101,104,115,367,125,137,151,154,165,166,167,168,170,171,174,176,179,180,1071,192,205,209,210,211,222,225,227,228,229,230,231,232,234,244,1035,252 -1,55,54,40,50,45,52,42,46,47,43,51,53,116,117,118,172
תודה שנרשמת להטבת 2 מאמרים נוספים, הנה כמה נושאים שעשויים לעניין אותך במיוחד:
הבנתי