זכירת פרטי כניסה
התחברות
להתנסות חינם
להתנסות חינם
התחברות
מסכים/ה לתנאי השימוש
שליחה
שליחה
משתמש: שיתוף שלום אורח
לדף הבית
למנוי ניסיון חינם
עולם העבודה לחשב שכר
חיפוש חיפוש מתקדם
פניה למחלקה המקצועיתהמאגר האישי
המחלקה המקצועית שלום
המחלקה המקצועית עומדת לרשותך באופן זמין על-מנת לסייע לך בקבלת מענה עדכני ומקצועי במגוון הסוגיות בתחום יחסי עבודה ושכר. המחלקה המקצועית פועלת לשרותך בימים א-ה בשעות 8:30-16:30. יינתן מענה כללי בדרך של הפניה למאגרי המידע, לפסיקה ולחקיקה ולא תינתנה תשובות לשאלות המתייחסות לסיטואציות קונקרטיות.
 זכירת פרטי פונה
שלח
תנאי שימוש
'אוטוריטה בעולם העבודה' (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנטי המציג מידע משפטי וכללי ויישומי תוכנה. האתר מופעל באמצעות חברת "אוטוריטה מידע וכלים למנהלים בע"מ'', (להלן: "המערכת"). כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המערכת או מי מטעמה. בכל מקרה של סתירה ו / או אי-התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא בנוגע לאתר, תגברנה הוראות מסמך זה. בכל מקום במסמך זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
תוכן ואחריות
המערכת לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש ו / או באחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד. המערכת אינה אחראית לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו במידע המוצג באתר וכל השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע. בכל שימוש באתר יש לשים לב למועד עדכון החומר המצוין בו. במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע. המערכת אינה אחראית לכל נזק ו / או אובדן (כולל צד ג') כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות במקרים של טעויות ו / או שגיאות במידע המוצג באתר ו / או נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי התוכנה. השימוש במידע וביישומי התוכנה המצויים באתר זה, אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו / או טיפול משפטי.
זכויות יוצרים ושימוש
זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות למערכת. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר או שירות ו / או פלטפורמה אחרת כלשהי, בלא קבלת הסכמת המערכת מראש ובכתב. דמי השימוש הנגבים על ידי המערכת מהווים תשלום בגין הרשאת הכניסה לאתר בלבד.
הגנת פרטיות
המערכת מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותה, ולא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי שלא בהסכמתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. המערכת תהיה פטורה מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים ו / או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת. המערכת רשאית לשלוח אל הלקוח מידע מקצועי ו / או הודעות פרסומיות מעת לעת ובאמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.
קישורים ופרסומים
המערכת אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד. אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים באתר, והם באחריות המפרסמים בלבד.
אחר
תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.6.14 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על-ידי המערכת.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין.
אנא בחר /י את הדרך הנוחה ביותר עבורך על-מנת שנוכל ליצור איתך קשר בקלות וביעילות:
* חובה
שליחה
ניתן ליצור איתנו קשר גם בטל' 03-5383233. שעות הפעילות הינן בימים א-ה בין השעות 08:30-16:30.
חדשות
01/12/2022 התנהגויות חוזרות ונשנות שיש בהן כדי ליצור עבור עובד סביבה עוינת והן גורמות לפגיעה בכבוד העובד תוך השפלתו, זלזול בו וביכולותיו וניכור חברתי יש בהן כדי לזכות את העובד בפיצוי בגין התעמרות בעבודה 06/10/2022 בהתאם להחלטת בנק ישראל, עודכנה ריבית הפריים ל- 4.25% 06/10/2022 טבלאות ריבית פסיקה וריבית הוצאה לפועל עודכנו לרבעון הרביעי של 2022 04/09/2022 על מעסיק לפנות לממונה על עבודת נשים לקבלת היתר להוצאת עובדת בהריון לחופשה ללא תשלום בתקופה בה היא מוגנת לפי חוק מפני פיטורים ושינויים בהיקף המשרה ובהכנסתה 24/08/2022 שיעור רבית הפריים עודכן בהתאם להודעת בנק ישראל.
השיעור המעודכן יכנס לתוקפו ממחר.
18/08/2022 בני זוג אשר עובדים באותו מקום עבודה, זכאי כל אחד מהם להחזר הוצאות נסיעה מהמעסיק, גם אם הם מגיעים לעבודה ביחד, ברכב המשפחתי שלהם 16/08/2022 לא ניתן לוותר על תשלום עבור עבודה בשעות נוספות בתמורה למחיקת חוב בגין ימי חופשה ב"מינוס" 14/08/2022 אין לראות בתשלום שעות נוספות גלובאליות אשר מחושבות במנותק מכמות השעות הנוספות שהעובד עשה בפועל, תשלום עבור שעות נוספות כמתחייב בדין
פגיעה במעמד עובדת, ששובצה למשרת מוקדנית לאחר שעבדה מספר שנים במשרת ניהול, מהווה הרעה מוחשית וממשית
17/07/2022 נשללו פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת לרבות הפיצויים שהופקדו בקופת גמל מסייעת בגן ילדים שנהגה באלימות כלפי הפעוטות בגן 06/07/2022 טבלאות ריבית פסיקה וריבית הוצאה לפועל עודכנו לרבעון השלישי של 2022 19/06/2022 ביום 9.6.2022 פורסם חוזר מאת הממונה על השכר והסכמי עבודה לפיו, קצובת ההבראה, אשר תשולם לעובדים במגזר הציבורי החל מיום 1.6.2022 תהיה בסך 449 ש"ח ליום הבראה (במקום 432 ש"ח), למעט תשלום ליום הבראה בדירוג הרופאים, שיעודכן בשנת 2022 לסך של 431 ש"ח ליום הבראה 02/06/2022 אירוע תאונתי שהתרחש בנכס שבו מספר יחידות דיור לא הוכר כתאונת עבודה מאחר ונקבע כי אין מדובר במשקי בית נפרדים ולנפגע הייתה שליטה מוחלטת בנכס ובסיכונים המצויים בו 26/05/2022 בהתאם להחלטת בנק ישראל, עודכנה ריבית הפריים ל- 2.25%. 19/05/2022 על-פי הוראת השעה, בשנת המס 2022 יוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם שאינם פעוטות, קרי מלאו להם שש שנים לפחות, אך טרם מלאו להם שלוש עשרה שנים, כך שתובא בחשבון, נוסף על נקודות הזיכוי להן הם זכאים, נקודת זיכוי אחת נוספת 15/05/2022 עובדת שנעדרה מעבודתה בשל סירובה להציג אישור על התחסנות כנגד נגיף הקורונה או תוצאת בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה אינה זכאית לתשלום שכר או פיצוי כלשהו בגין היעדרותה 04/05/2022 החוק אינו מטיל כל חובה על המעסיק להשלים את שכרו של עובד, שנפגע בתאונת עבודה ל-100% או לכל שיעור אחר, הגבוה מהתשלום שמקבל העובד מהמוסד לביטוח לאומי 03/05/2022 אדם שנפגע בתאונת דרכים בתקופת ההודעה המוקדמת אינו זכאי לתשלום דמי מחלה ו/או שכר ממעסיקו 01/05/2022 בכל הנוגע להשבת עלות הכשרה ככל שעובד לא עבד את התקופה המינימאלית שהתחייב לה - יש לבצע איזון ראוי בין חופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק אשר נשא בעלות ההכשרה 14/04/2022 בהתאם להחלטת בנק ישראל, עודכנה ריבית הפריים ל- 1.85% 06/04/2022 טבלאות ריבית לפי חוק פסיקת ריבית עודכנו לרבעון השני של 2022 03/04/2022 מעסיק אינו רשאי להודיע לעובד על פיטוריו למועד "רטרואקטיבי", כלומר למועד שעבר וחלף בעת ההודעה על הפיטורים 31/03/2022 כאשר מועמדת בהריון אינה חייבת בגילוי לגבי הריונה ואין בגילוי רלוונטיות לצורך קבלתה לעבודה, הרי שאי קבלתה לעבודה רק בשל אי גילוי כאמור הנו בגדר אפליה פסולה

מסמכים נצפים
הגבלת עיסוק - איזון אינטרסים - צ'ק פוינט 06/99
הגבלת עיסוק- פס"ד בית משפט העליון 8/00
תשלום עבור יום הבחירות לעובד שאינו אזרח ישראלי
עבודת לילה ברציפות - שעות נוספות - הרעה מוחשית בתנאי העבודה
עידכון שכר המינימום השעתי לאור צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה ל - 42 שעות - הנחיית אכיפה של משרד העבודה
העסקת אזרחים אוקראינים - עדכון
צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-43 שעות-1.7.2000
חבות הוכחת התעמרות בעבודה וחבות מתן טופס 161 בעת סיום יחסי העבודה - פסק דין
חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954
הארכת התקופה לזיכוי ממס בגין עבודה במשמרות עד סוף שנת 2016
אי העסקת עובדת לא יהודייה בעסק כשר לא הוכרה כאפלייה - פסק דין של בית הדין הארצי
מדד חודש אוגוסט 2022
מאמרים מקצועיים
16/03/2017
למי שייכים הרווחים שנצברו בקופת הפיצויים
עמי פרנקל, לירון בק עו"ד
01/05/2016
תובענה ייצוגית בדיני עבודה
פרופ' הדרה בר-מור פרופסור חבר מכללה אקדמית נתניה
01/04/2016
זכות השימוע (הטיעון) במגזר הפרטי
עו"ד מיכל שמיר
01/03/2016
זכות הקניין והגבלת חופש העיסוק – מתי תותר הגבלת חופש העיסוק של עובד ?
עו"ד יאיר דוד
01/02/2016
חשיבה מחדש על יחסי עובד מעסיק בקיבוץ המתחדש ובכלל
דר' שלומית יניסקי רביד, עו"ד
01/01/2016
זכויות עובדים בחברות בקשיים
ד"ר מיכל הורוביץ מרצה בבית ספר למשפטים מכללה אקדמית נתניה
15/02/2015
העובד חלש והמעביד חזק? היפוך כוחות בחברות סטארט-אפ
יעל קרמר עו"ד
15/02/2015
היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות
רמי אריה עו"ד ורו"ח
15/02/2015
התקבלה טענת התיישנות ובוטלה שומת המס
רמי אריה עו"ד ורו"ח
18/01/2015
תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
חן בכר, נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
חוק עבודת נשים או חוק עבדות מעסיקים?
נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
רשתות חברתיות – אזור הדמדומים של חופש הביטוי, גם במקום העבודה
עודד ערמוני עו"ד
01/09/2014
שעות עודפות או שינוי בחלקיות המשרה – מורה נבוכים או שמא נותרנו נבוכים?
עודד ערמוני עו"ד
02/09/2008
משיכת כספי פיצויים מקופת גמל ע"י מעביד
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
24/03/2008
עובד ומעביד הזהרו! הטבות מס שלא כדין לפניכם
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
12/02/2008
המהפך הפנסיוני 2008 - תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח - 2008
עופר קנטור יועץ חשבות שכר
31/03/2005
העלאת שווי השימוש על רכב צמוד - מרץ 2005
לוי שרגאי
28/07/2004
זכויות חברתיות - כלכליות בשיח החוקתי החדש: מזכויות חברתיות למימד החברתי של זכויות האדם
גיא מונדלק ד"ר, מרצה בפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
שנתון משפט העבודה 65,5
02/04/2004
מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
שנתון משפט העבודה ז 153 עבודה חברה ומשפט
01/04/2004
איפיון ההסדרה המשפטית לגבי פיטורי עובד - מברירת מחדל חוזית להסדרה קוגנטית, ומה שביניהם
גיא מונדלק מרצה, הפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
עיוני משפט כב (3), 819
01/04/2004
מיקור חוץ (outsourcing) 'מתמקרים' החוצה : העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, פרשנות אחרת, המרת העסקה הפורמלית בעסקה האותנטית
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
שנתון משפט העבודה ז, 5 עבודה, חברה ומשפט
28/10/2003
שביתה מעין פוליטית, הוראה מעין פוליטית:הרהורים על הבחנות משפטיות והוראתן
גיא מונדלק מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
עיוני משפט כ"ה, 343
26/10/2003
הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעביד
מ' גולדברג נשיא בית הדין הארצי לעבודה (בדימוס)
22/09/2003
עבודה במנוחה שבועית
יצחק אליאסוף שופט סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
זכות היסוד לחופש התארגנות: הלגיטימיות של מימון תקציב ארגון העובדים מדמי טיפול המתקבלים מעובדים שאינם נמנים על חבריו
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מה נותר ממשפט העבודה המגן?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מורה דרך למעסיק המעוניין להזמין ספק שירות
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
לא ניתן לכפות על עובד לעבור בדיקת פוליגרף
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
ויתור, פשרה ועיסקת חבילה ומה שביניהם/ מחילה על זכויות בסיסיות בסיום העבודה
פינברג נחום, שליט קרן עו"ד, משרד עו"ד נ.פינברג ושו"ת
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
22/09/2003
היקף תחולת משפט העבודה - מכפיפות לתכלית
סטיב אדלר שופט נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
טפסים שימושיים
הסכם עבודה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161 משולב עם 161א)
כתב הודאה לסילוק
כרטיס עובד (טופס 101)
טופס בקשה לחופשה
הודעה על תנאי עבודה - טופס 1: הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה
אישור על תקופת העסקה
נספח - היקף משרה ושכר
דו"ח נסיעה לחו"ל - פרוט הוצאות
הסכם עבודה לתקופה קצובה
פרוטוקול שיחת שימוע לפיטורים
טופס מתן טיפול לנפגע עבודה (טופס 250)
שערים ומדדים
נכון ליום: 05/12/2022
שער יציג דולר 3.386 +0.2%
שער יציג אירו 3.579 +0.5%
מדד מחירים לצרכן 107.600 +0.60%
ריבית פריים 4.75% +0.5%

הוצאות נסיעה לחו"ל

  • חיתוך לפי חודש אחרון
    חיתוך לפי חודש אחרון
    חיתוך לפי רבעון אחרון
    חיתוך לפי חצי שנה אחרונה
  • חיפוש
/
 כרך-  חלק-  עמוד- 
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 מ-   עד- 
חיפוש ניקוי מסך
-1,9,1078,36,363,856,1018,223,56,57,61,1022,205,235,1,346,19,883,25,12,28,29,30,885,84,105,131,136,145,856,160,162,171,167,1018,177,181,190,1079,202,196,203,206,224,242,1023,246,248,886,4,14,1032,353,52,76,81,84,85,86,87,103,105,874,106,256,108,109,110,112,113,127,873,128,129,130,131,134,1076,156,891,175,178,1079,214,1027,242,32,1078,38,46,47,56,57,79,80,94,118,860,859,367,143,145,146,373,363,157,159,177,879,195,196,205,211,1027,867,666,28,29,1078,364,52,59,65,88,84,92,89,91,90,103,352,163,891,184,888,236,241,10,11,18,26,1078,1073,47,885,56,57,60,1022,69,372,94,105,111,118,860,859,120,133,135,146,373,1065,856,162,165,166,167,168,170,171,177,879,196,200,206,211,213,243,1023,250,889,20,35,1025,41,45,44,62,71,93,95,101,104,105,874,114,367,119,120,344,895,1076,143,152,856,155,362,880,162,171,177,181,196,209,216,894,219,220,222,224,1027,1023,247,251,876,1078,38,364,54,61,351,68,70,76,99,110,1021,860,859,134,143,145,363,856,161,1018,175,176,178,1079,212,214,237,238,239,240,867,666,889,19,1078,34,42,49,51,57,61,64,65,66,83,93,97,105,874,114,121,124,1076,363,149,856,156,157,158,159,171,891,173,176,177,179,180,182,183,184,185,888,1074,1071,186,347,188,196,211,893,235,248,4,16,1078,367,124,177,189,1075,196,199,202,208,1030,7,376,13,15,20,22,31,1078,33,41,43,48,49,62,63,77,98,101,104,115,367,125,137,151,154,165,166,167,168,170,171,174,176,179,180,1071,192,205,209,210,211,222,225,227,228,229,230,231,232,234,244,1035,252 -1,55,54,40,50,45,52,42,46,47,43,51,53,116,117,118,172
תודה שנרשמת להטבת 2 מאמרים נוספים, הנה כמה נושאים שעשויים לעניין אותך במיוחד:
הבנתי