זכירת פרטי כניסה
התחברות
הרשמה למשתמשים חדשים
שליחה
מסכים/ה לתנאי השימוש
שליחה
שליחה
שלום אורח
התנתק

עולם העבודה למנהל משאבי אנוש

חיפוש חיפוש מתקדם
פניה למחלקה המקצועיתהמאגר האישי
המחלקה המקצועית שלום
המחלקה המקצועית עומדת לרשותך באופן זמין על-מנת לסייע לך בקבלת מענה עדכני ומקצועי במגוון הסוגיות בתחום יחסי עבודה ושכר. המחלקה המקצועית פועלת לשרותך בימים א-ה בשעות 8:30-16:30. יינתן מענה כללי בדרך של הפניה למאגרי המידע, לפסיקה ולחקיקה ולא תינתנה תשובות לשאלות המתייחסות לסיטואציות קונקרטיות.
 זכירת פרטי פונה
שלח
תנאי שימוש
'אוטוריטה בעולם העבודה' (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנטי המציג מידע משפטי וכללי ויישומי תוכנה. האתר מופעל באמצעות חברת "אוטוריטה מידע וכלים למנהלים בע"מ'', (להלן: "המערכת"). כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המערכת או מי מטעמה. בכל מקרה של סתירה ו / או אי-התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא בנוגע לאתר, תגברנה הוראות מסמך זה. בכל מקום במסמך זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
תוכן ואחריות
המערכת לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש ו / או באחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד. המערכת אינה אחראית לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו במידע המוצג באתר וכל השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע. בכל שימוש באתר יש לשים לב למועד עדכון החומר המצוין בו. במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע. המערכת אינה אחראית לכל נזק ו / או אובדן (כולל צד ג') כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות במקרים של טעויות ו / או שגיאות במידע המוצג באתר ו / או נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי התוכנה. השימוש במידע וביישומי התוכנה המצויים באתר זה, אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו / או טיפול משפטי.
זכויות יוצרים ושימוש
זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות למערכת. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר או שירות ו / או פלטפורמה אחרת כלשהי, בלא קבלת הסכמת המערכת מראש ובכתב. דמי השימוש הנגבים על ידי המערכת מהווים תשלום בגין הרשאת הכניסה לאתר בלבד.
הגנת פרטיות
המערכת מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותה, ולא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי שלא בהסכמתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. המערכת תהיה פטורה מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים ו / או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת. המערכת רשאית לשלוח אל הלקוח מידע מקצועי ו / או הודעות פרסומיות מעת לעת ובאמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.
קישורים ופרסומים
המערכת אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד. אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים באתר, והם באחריות המפרסמים בלבד.
אחר
תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.6.14 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על-ידי המערכת.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין.
אנא בחר /י את הדרך הנוחה ביותר עבורך על-מנת שנוכל ליצור איתך קשר בקלות וביעילות:
* חובה
שליחה
ניתן ליצור איתנו קשר גם בטל' 03-5383233. שעות הפעילות הינן בימים א-ה בין השעות 08:30-16:30.
חדשות
30/08/2020
כאשר מדובר בהצעות או בהתייחסויות הנאמרות לעובד במסגרת יחסי העבודה ותוך ניצול מרות ביחסי העבודה, המוטרד אינו נדרש להראות כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות
25/08/2020
זכותו של עובד לצאת לחופשה, על-פי בחירתו, ביום פתיחת שנת הלימודים, הינה על-חשבון ימי חופשתו השנתית הצבורה ולא בנוסף לימים אלה ובתנאי שהודיע למעסיקו על כך 30 ימים מראש
23/08/2020
פגיעה במסגרת השתתפות במשחק כדורגל, שנעשתה ביוזמת העובד, בלא שהייתה חובה להשתתף בו והמעסיק אף לא שילם שכר עבור שעות אלה, לא הוכרה כתאונת עבודה
05/08/2020
חדש באתר - אשף מזעור המס בגין הכנסות משכר דירה
29/07/2020
טבלת מס רכישה עודכנה בהתאם לאישור הכנסת להפחתת מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים נוספת
23/07/2020
אין כל הוראה בתקנות שעת חירום או בחוקי העבודה המחייבת את המעסיק בתשלום שכר לעובד שנעדר מעבודתו בשל "סגר" במקום מגוריו בשל התפשטות מחלת הקורונה
22/07/2020
טבלת עלות אחזקת רכב לק"מ עודכנה לרבעון ה- 3
21/07/2020
עובדת, המבקשת להתפטר מעבודתה לאחר הלידה, תודיע למעסיקה על התפטרותה בכתב, ותציין בהודעתה את מועד ניתוק יחסי העבודה בין הצדדים
19/07/2020
כתב ויתור המנוסח בלשון כללית, ללא התייחסות מפורשת לזכויות מכוח משפט העבודה אינו מהווה חסם מפני תביעות
08/07/2020
שיעורי הריבית לפי חוק פסיקת ריבית עודכנו על פי הודעת החשב הכללי
01/07/2020
טבלת מע"מ - סכומים עודכנה על פי הודעת רשות המיסים
17/06/2020
חדש בחישוב מס שבח - חישוב מכירת דירת מגורים עם זכויות בנייה לפי סעיף 49ז לחוק
17/06/2020
חדש! - תלוש שכר לפי עלות מעביד
14/06/2020
ביום 4.6.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 9), התש"ף-2020, המאריכות את תוקפן של התקנות עד ליום 22.6.2020.
כן, מודגש בתיקון כי: "עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה כאמור, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;"
11/06/2020
נער שפוטר לאחר שעבד שנה אחת ברציפות זכאי לתשלום פיצויי פיטורים ממעסיקו שפיטרו
19/05/2020
חדש- אשף שווי שימוש לרכבים שנרכשו מ-1.1.2010
19/05/2020
נוסף חישוב חדש: דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן (טופס 137)
10/05/2020
נוספה טבלה חדשה- רבית על הלוואות עובדים
10/05/2020
חישוב חדש- ריבית והצמדה לפי סעיף 1 לפקודת פשיטת רגל
30/04/2020
בית המשפט העליון הורה על ביטול ניכוי רכיב העובד בגובה 20% משכר עובד זר מסתנן באופן מידי
30/04/2020
חוק חופשה שנתית קובע, כי עובד זכאי לצאת לחופשה, על-פי בחירתו, בל"ג בעומר, אולם יום חופשה זה הינו על-חשבון ימי חופשתו השנתית ולא בנוסף להם
28/04/2020
עובדת, שמבקשת להאריך את חופשת הלידה בחופשה ללא תשלום מעבר לתקופה לה היא זכאית כאמור מכוח הוראות החוק, אינה יכולה להמשיך להיעדר מעבודתה בלא הסכמת המעסיק, שכן דינה של חופשה ללא תשלום זו, כדין כל חופשה ללא תשלום אחרת, דהיינו היא חייבת להיות בהסכמת שני הצדדים
27/04/2020
טבלת עלות אחזקת רכב לק"מ עודכנה ליום 1.4.2020
26/04/2020
אף שאין מניעה לפטר עובדת בהריון בטרם עבדה 6 חודשים במקום העבודה בלא צורך בקבלת היתר, הרי שאין לפטרה מחמת הריונה בניגוד להוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
אין מעסיק רשאי לשלול מעובדים לצאת לשירותים כל אימת שהם נזקקים לכך לפי סעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה אולם, זכאי המעסיק להתריע במידה ומשך זמן היציאה אינו סביר ופוגע ביעילות העבודה
16/04/2020
במסגרת בחינת הדרך בה פוטר עובד, נבחנת השאלה אם ההחלטה התקבלה בהליך שנערך בתום לב ובאופן תקין, כאשר אין מדובר בהליך תקין אם מנקודת מבטו של העובד קיים פער מהותי בין עילת הזימון לשימוע לבין מהות השימוע בפועל
16/04/2020
החוק אינו קובע כל הוראה כיצד לנהוג כאשר נשלל רישיונו של עובד, כאשר כל עוד לא חל במקום העבודה הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג, הקובעים הוראות לעניין זה, לא חלה על המעסיק כל חובה לשלם את שכרו של העובד, אם הלה לא יעבוד בתקופה בה נשלל רישיונו
16/04/2020
אין כל הוראה בחוק המטילה חובה על המעסיק לממן החזר הוצאות בגין הזמנת אמבולנס למקום העבודה
10/04/2020
בהתאם לפרסום החשב הכללי עודכנה טבלת ריבית החשב הכללי
07/04/2020
על פי הודעת בנק ישראל עודכן שיעור ריבית הפריים
07/04/2020
על פי הודעת החשב הכללי עודכנו שיעורי הריבית לפי חוק פסיקת ריבית
01/04/2020
כל עוד משלם המעסיק לעובד דמי נסיעות לפי עלות נסיעה יומית, בהתאם להסכם בין הצדדים או נוהג הקיים לעניין זה במקום העבודה, הרי שהמעסיק אינו חייב בתשלום דמי נסיעות בגין הימים שבהם עובד העובד מביתו, ואינו מגיע למקום העבודה.
אולם, מעסיק, שבוחר באפשרות של תשלום כרטיס מינוי חודשי ("חופשי-חודשי"), הרי שאין כל הוראה בהסכם ובצו, המתייחסות לאפשרות של השתתפות "יחסית", כלומר - תשלום רק עבור ימי עבודה בהם הגיע העובד למקום עבודתו
01/04/2020
משרד הכלכלה והתעשייה פרסם ביום 1.4.2020 חוזר לעניין טופס דיווח על הגדלת מצבת העובדים
31/03/2020
במקרה של עבירת משמעת חמורה רשאי המעסיק לשלול את זכאותו של עובד לפיצויי פיטורים ו/או הודעה מוקדמת אולם הוא אינו רשאי לשלול את תשלום פדיון החופשה לו זכאי עובד
29/03/2020
אמירות פוגעניות של מעסיקה כלפי עובדת מאת שזו הודיעה על הריונה, ושאילצו את העובדת להתפטר מעבודתה מצדיקות לראות אותה כמי שפוטרה מעבודתה בניגוד להוראות חוק עבודת נשים
25/03/2020
חדש! - לחצן ליצוא נתונים בין חישובי הריבית השונים
20/02/2020
חישוב מס ליחיד מכיל מעתה את חישוב "שיעור מקדמות משוער"
13/02/2020
ביום 4.2.2020 פרסם משרד הבריאות חוזר לעניין תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף-2020.
החוזר קובע, כי ניתנת תעודת מחלה לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהייה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם כאמור
10/02/2020
היציאה ממקום העבודה בזמן ההפסקה אינה חייבת להיות יציאה מחצרי מקום העבודה, אלא בזמן ההפסקה על העובד להיות נתון לרשות עצמו, כך שכאשר עובד עוזב את עמדת עבודתו והולך למזנון, לחדר מנוחה, או למקום אחר בו הוא רשאי לעשות כרצונו, יש בכך להעיד שהוא בזמן הפסקה
06/02/2020
ביום 4.2.2020 פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020
23/01/2020
עודכנה טבלת עלות אחזקת רכב לק"מ ל-1.1.2020
20/01/2020
טבלת מס רכישה עודכנה לשנת 2020
13/01/2020
טבלאות מס הכנסה וביטוח לאומי עודכנו לשנת 2020
29/12/2019
חל איסור לפטר עובדת או עובד שלא נעדרו מהעבודה בתקופת טיפולי הפוריות או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות לפי המאוחר
19/12/2019
חובת המעסיק לשלם פיצויי פיטורים לעובד שפוטר בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה תקום כל עוד לא הוכיח המעסיק כי לא פיטר את העובד בכוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים
17/12/2019
עובד שייעדר מהעבודה בימי חג החנוכה או בחלק מהם אינו זכאי, על-פי החוק, לתשלום מאת המעסיק, בנוסף לימי החופשה שנצברו לזכותו
15/12/2019
בית המשפט המחוזי פסק כי על מעסיק לשלם היטל בשיעור של 20% בגין העסקת עובדים מסתננים בכל הענפים
13/11/2019
רשות המסים בישראל, משרד האוצר, פרסמה ביום 12.11.2019 הודעה, לפיה בעקבות האירועים הביטחוניים ולאור העובדה כי עובדים רבים הונחו ע"י פיקוד העורף שלא להגיע למקומות העבודה, מודיעה קרן הפיצויים ברשות המסים כי עסקים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה יהיו רשאים להגיש תביעה להחזר השכר שישולם לעובדים, הן בשל הוראה של סגירת מקום עבודה לא חיוני והן עבור הורים שנאלצו להשגיח על ילדיהם (מתחת לגיל 14) בשל סגירת מוסדות חינוך
27/10/2019
המבחן המשפטי של קיומה של הפלייה אינו מבחן של כוונה, אלא מבחן של תוצאה, ועל כן, טענת הנתבעת כי לא התכוונה להפלות את התובע אינה רלוונטית.
עת בחרה הנתבעת לכלול דרישה בדבר שירות צבאי, אשר כלל אינה רלוונטית לדרישות התפקיד ובכך הפלתה את התובע, אשר אין חולק כי לא שירת בצבא ולא יכול היה לעשות זאת לאור מוצאו, הרי שהיא הפרה את הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
24/10/2019
התפטרות עובדת בתקופת הריונה הנה התפטרות רגילה לכל דבר ועניין, והיא אינה מזכה את העובדת בתשלום פיצויי פיטורים לפי חוק
22/10/2019
חוק עבודת נשים אוסר לפטר עובדת בהריון אשר עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות
לעניין פרשנות המילים "ששה חודשים לפחות", קובע בית הדין כי מדובר בקו גבול טכני במהותו, ואין הצדקה לפרשו בהכרח לטובת העובדת ההרה בכל מקרה ומקרה
26/09/2019
אם יום חג או יום המנוחה השבועית חל בתשיעי לחודש שלאחר סיום חודש העבודה, על המעסיק לשלם את שכר עובדיו לא יאוחר מהיום השמיני לחודש שלאחר סיום חודש העבודה
24/09/2019
: חוק עבודת נשים אינו מתנה את הזכאות לשעת הנקה בחזרת העובדת לאותו מקום עבודה לאחר חופשת הלידה, ולכן, גם עובדת שהחלה לעבוד במקום עבודה חדש לאחר חופשת הלידה תהיה זכאית לשעת הנקה בתנאים הקבועים בחוק
מסמכים נצפים
הגדלת התשלום בגין עבודה ביום המנוחה השבועית - הצעה לתיקון חוק שעות עבודה ומנוחה
צו הרחבה לפנסיה חובה - ספטמבר 2011 (ביטול הצו מיום 1.1.2008)
עבודת לילה ברציפות - שעות נוספות - הרעה מוחשית בתנאי העבודה
קיצור שבוע העבודה ל43 שעות- 1.7.2000
מענק לעידוד תעסוקה - השבת עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום ו/או פוטרו עקב נגיף הקורונה
התעמרות בעובדים במקום העבודה
העלאת שכר המינימום החל מאפריל 2015 - תיקון חוק שכר מינימום
הטבות מס לתושבי שדרות וישובי הנגב המערבי - הארכת תוקף התקנות עד לסוף שנת 2016
העסקת בני נוער - 2020
הטבות מס לתושבי שדרות וישובי הנגב המערבי - הארכת תוקף התקנות עד לסוף שנת 2016
ביטול תעודת המחלה הגורפת שהוצאה על-ידי משרד הבריאות - פסק דין של בית המשפט העליון
התפטרות במהלך חוזה - הצעה לתיקון חוק הודעה מוקדמת - תמצית
מאמרים מקצועיים
16/03/2017
למי שייכים הרווחים שנצברו בקופת הפיצויים
עמי פרנקל, לירון בק עו"ד
01/05/2016
תובענה ייצוגית בדיני עבודה
פרופ' הדרה בר-מור פרופסור חבר מכללה אקדמית נתניה
01/04/2016
זכות השימוע (הטיעון) במגזר הפרטי
עו"ד מיכל שמיר
01/03/2016
זכות הקניין והגבלת חופש העיסוק – מתי תותר הגבלת חופש העיסוק של עובד ?
עו"ד יאיר דוד
01/02/2016
חשיבה מחדש על יחסי עובד מעסיק בקיבוץ המתחדש ובכלל
דר' שלומית יניסקי רביד, עו"ד
01/01/2016
זכויות עובדים בחברות בקשיים
ד"ר מיכל הורוביץ מרצה בבית ספר למשפטים מכללה אקדמית נתניה
15/02/2015
העובד חלש והמעביד חזק? היפוך כוחות בחברות סטארט-אפ
יעל קרמר עו"ד
15/02/2015
היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות
רמי אריה עו"ד ורו"ח
15/02/2015
התקבלה טענת התיישנות ובוטלה שומת המס
רמי אריה עו"ד ורו"ח
18/01/2015
תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
חן בכר, נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
חוק עבודת נשים או חוק עבדות מעסיקים?
נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
רשתות חברתיות – אזור הדמדומים של חופש הביטוי, גם במקום העבודה
עודד ערמוני עו"ד
01/09/2014
שעות עודפות או שינוי בחלקיות המשרה – מורה נבוכים או שמא נותרנו נבוכים?
עודד ערמוני עו"ד
02/09/2008
משיכת כספי פיצויים מקופת גמל ע"י מעביד
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
24/03/2008
עובד ומעביד הזהרו! הטבות מס שלא כדין לפניכם
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
12/02/2008
המהפך הפנסיוני 2008 - תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח - 2008
עופר קנטור יועץ חשבות שכר
31/03/2005
העלאת שווי השימוש על רכב צמוד - מרץ 2005
לוי שרגאי
28/07/2004
זכויות חברתיות - כלכליות בשיח החוקתי החדש: מזכויות חברתיות למימד החברתי של זכויות האדם
גיא מונדלק ד"ר, מרצה בפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
שנתון משפט העבודה 65,5
02/04/2004
מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
שנתון משפט העבודה ז 153 עבודה חברה ומשפט
01/04/2004
איפיון ההסדרה המשפטית לגבי פיטורי עובד - מברירת מחדל חוזית להסדרה קוגנטית, ומה שביניהם
גיא מונדלק מרצה, הפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
עיוני משפט כב (3), 819
01/04/2004
מיקור חוץ (outsourcing) 'מתמקרים' החוצה : העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, פרשנות אחרת, המרת העסקה הפורמלית בעסקה האותנטית
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
שנתון משפט העבודה ז, 5 עבודה, חברה ומשפט
28/10/2003
שביתה מעין פוליטית, הוראה מעין פוליטית:הרהורים על הבחנות משפטיות והוראתן
גיא מונדלק מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
עיוני משפט כ"ה, 343
26/10/2003
הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעביד
מ' גולדברג נשיא בית הדין הארצי לעבודה (בדימוס)
22/09/2003
עבודה במנוחה שבועית
יצחק אליאסוף שופט סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
זכות היסוד לחופש התארגנות: הלגיטימיות של מימון תקציב ארגון העובדים מדמי טיפול המתקבלים מעובדים שאינם נמנים על חבריו
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מה נותר ממשפט העבודה המגן?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מורה דרך למעסיק המעוניין להזמין ספק שירות
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
לא ניתן לכפות על עובד לעבור בדיקת פוליגרף
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
ויתור, פשרה ועיסקת חבילה ומה שביניהם/ מחילה על זכויות בסיסיות בסיום העבודה
פינברג נחום, שליט קרן עו"ד, משרד עו"ד נ.פינברג ושו"ת
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
22/09/2003
היקף תחולת משפט העבודה - מכפיפות לתכלית
סטיב אדלר שופט נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
טפסים שימושיים
הסכם עבודה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161 משולב עם 161א)
כתב הודאה לסילוק
כרטיס עובד (טופס 101)
טופס בקשה לחופשה
הודעה על תנאי עבודה - טופס 1: הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה
אישור על תקופת העסקה
נספח - היקף משרה ושכר
הסכם עבודה לתקופה קצובה
טופס הודעה על התפטרות מעבודה - מכח תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד)
פרוטוקול שיחת שימוע לפיטורים
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - החל מחודש אוקטובר 2006 (טופס 161א)
שערים ומדדים
נכון ליום: 29/09/2020
שער יציג דולר 3.459 -0.2%
שער יציג אירו 4.052 +0.1%
מדד מחירים לצרכן 100.200 0.00%
ריבית פריים 1.60% -0.2%

 • מיון לפי רלוונטיות
  מיון לפי רלוונטיות
  מיון לפי פופולריות
  מיון לפי תאריך
  מיון לפי סוג
  מיון לפי שם
 • כל סוגי המאמרים
  כל סוגי המאמרים
  תמצית פסק דין
  שאלה ותשובה
  מאמר
  תמצית חוקים
  הצעת חוק
  טבלאות וסכומים
  חוזרים / הנחיות
 • חיתוך לפי חודש אחרון
  חיתוך לפי חודש אחרון
  חיתוך לפי רבעון אחרון
  חיתוך לפי חצי שנה אחרונה
 • חיפוש
/
 כרך-  חלק-  עמוד- 
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 מ-   עד- 
חיפוש ניקוי מסך
